Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Paratoi ar gyfer Brexit di-fargen - Sefydliad y Cyfarwyddwyr

Gyda Brexit di-fargen yn parhau yn y fantol, cynnigir Sefydliad y Cyfarwyddwyr (IoD) ystod eang o gyngor a chymorth ar gyfer busnesau yng Nghymru drwy'r adnoddau canlynol:

  • Llinell gymorth ‘Chatbot’ - ar gael i aelodau IoD a rhai nad ydynt yn aelodau. Gwelir y Chatbot awtomataidd ar dudalen hafan yr IoD a'i bwrpas yw i ateb eich ymholiadau ynghylch Brexit. Bydd y rhai sydd angen cyngor arbenigol yn cael eu cyfeirio at linell gymorth benodedig ar wahân. 
  • Mae’r hwb Brexit – sydd yn agored i bawb, ar ei gwefan yn cynnwys cyfoeth o'r wybodaeth a'r canllawiau diweddaraf gan arbenigwyr mewnol, yn ogystal â chanllawiau arbenigol y gellir eu lawrlwytho.
  • Gweminarau – bydd cyfres o weminarau yn mynd i'r afael â'r materion mwyaf brys o ran Brexit yn digwydd yn wythnosol drwy gydol mis Hydref. Mae'r rhain yn agored i bawb ac am ddim i fynychu. Cofrestrwch drwy'r dolenni canlynol:
    • Tollau a TAW – dydd Mercher 23 Hydref 2019 rhwng 1pm a 2pm
    • Gwasanaethau – dydd Mercher 30 Hydref 2019 rhwng 1pm a 2pm

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi'ch busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel