Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Paratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb os ydych yn gweithio ym maes twristiaeth

Mae Llywodraeth y DU wedi cynhyrchu rhestr gyfeirio 10 pwynt er mwyn i chi ddeall beth mae angen i chi ei wneud i baratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb os ydych yn gweithio mewn busnes twristiaeth neu letygarwch.

Mae’r pynciau’n cynnwys:

  • eich gweithwyr
  • eich busnes a’ch data
  • teithio i Ewrop
  • eich cwsmeriaid

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i  Borth Brexit Busnes Cymru i gael cymorth i’ch busnes drwy Brexit, gan eich helpu i leihau'r risg, ac adnabod y sialensiau a’r cyfleoedd o’ch blaen.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel