Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Paratoi eich busnes ar gyfer Brexit

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb fargen, efallai y bydd newidiadau a allai effeithio ar eich busnes. Mae’n bwysig bod eich busnes yn cynllunio ar gyfer newidiadau cyn i’r DU adael yr UE.

Mae Llywodraeth y DU wedi cynhyrchu canllawiau sector i helpu eich busnes i baratoi, yn cynnwys y sectorau canlynol (cliciwch ar y dolenni isod i gael yr wybodaeth):

Ewch i Borth Brexit Busnes Cymru i gael cymorth i’ch busnes drwy Brexit, gan eich helpu i liniaru’r risg a chanfod y sialensiau a’r cyfleoedd sydd o’ch blaen.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel