Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Paratowch eich busnes i fewnforio o’r UE i’r DU ar ôl Brexit

Yr hyn mae angen i chi ei wneud nawr i sicrhau eich bod yn gallu derbyn nwyddau o’r DU i’r UE, os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb. Mae’r hyn mae angen i chi ei wneud yn wahanol os ydych chi’n allforio nwyddau neu’n cludo nwyddau.

Bydd angen i chi wneud y canlynol:

  • cael rhif UK EORI ar gyfer eich busnes
  • penderfynu pwy fydd yn gwneud y datganiadau tollau
  • gwneud cais i wneud mewnforio’n haws
  • canfod faint y bydd angen i chi ei dalu i fewnforio eich nwyddau
  • gwirio beth sydd angen i chi ei wneud ar gyfer y mathau o nwyddau rydych chi’n eu mewnforio

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i Borthol Brexit Busnes Cymru i gael cyngor a gwybodaeth am sut mae paratoi eich busnes ar gyfer Brexit.

 

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel