Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth: beth ydyn nhw a sut i ymgeisio

Gallwch wella cystadleurwydd a chynhyrchiant eich busnes drwy bartneriaethau a ariennir gydag academyddion ac ymchwilwyr. Mae’r cynllun Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn helpu busnesau yn y DU i arloesi a thyfu. Mae’n gwneud hyn drwy eu paru â sefydliadau ymchwil neu academaidd a graddedigion.

Gyda Phartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, gall busnesau gael sgiliau newydd a chael gwybod am y syniadau academaidd diweddaraf, er mwyn cyflawni prosiect arloesi penodol a strategol drwy bartneriaeth sy’n seiliedig ar wybodaeth.

Bydd y partner sefydliad ymchwil neu academaidd yn helpu i recriwtio graddedigion addas, sef Cymdeithion. Byddan nhw’n gweithredu fel cyflogwyr y graddedigion, a fydd wedyn yn gweithio i’r cwmni drwy gydol y cyfnod.

Gall y cynllun bara rhwng 12 a 36 mis, yn dibynnu ar natur y prosiect ac anghenion y busnes.

Mae 2 brif ffordd o ymgeisio am Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth fel busnes.

  • drwy Gynghorydd Trosglwyddo Gwybodaeth
  • drwy’r sefydliad ymchwil neu academaidd

Mae rhaglenni Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn rhedeg yn barhaus drwy’r flwyddyn, a’r dyddiadau cau cyfredol yw:

  • 11 Rhagfyr 2019
  • 4 Mawrth 2020

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel