Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth: beth ydyn nhw, a sut mae gwneud cais

Mae'r cynllun Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn helpu busnesau yn y DU i arloesi a thyfu, drwy eu paru â sefydliadau ymchwil neu academaidd a graddedigion.

Gyda Phartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, gall busnesau gael sgiliau newydd a chael gwybod am y syniadau academaidd diweddaraf, er mwyn cyflawni prosiect arloesi penodol a strategol drwy bartneriaeth sy’n seiliedig ar wybodaeth.

Mae cymryd rhan mewn Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn gallu’ch helpu i ddatblygu'ch busnes. Bydd modd i chi fanteisio ar arbenigedd academaidd nad oes gan eich busnes yn fewnol. Gall hyn wella perfformiad eich busnes, a’ch helpu i fod yn fwy cystadleuol a chynhyrchiol.

Mae gan y rhaglen Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth amryw o swyddfeydd rhanbarthol yng Nghymru.

Dyma ddyddiadau’r rhaglen:

  • Agor ar 5 Gorffennaf 2018, cau ar 19 Medi 2018

  • Agor ar 20 Medi 2018, cau ar 31 Hydref 2018

  • Agor ar 1 Tachwedd 2018, cau ar 12 Rhagfyr 2018

  • Agor ar 13 Rhagfyr 2018, cau ar 6 Chwefror 2019

  • Agor ar 7 Chwefror 2019, cau ar 20 Mawrth 2019

Os hoffech gael mwy o wybodaeth a chael gwybod sut mae gwneud cais, ewch i wefan GOV.UK.

Beth am droi at dudalennau Arloesi Busnes Cymru i gael gwybod sut gallwch chi ddefnyddio cyfleusterau ac arbenigedd prifysgolion a cholegau i helpu’ch busnes i arloesi.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel