Mae Pàs COVID y GIG yn eich galluogi i rannu eich cofnod o frechiadau rhag y coronafeirws (COVID-19) mewn ffordd ddiogel.

Mae’n eich galluogi i ddangos i eraill eich bod wedi cael eich brechu. Gallech ei ddefnyddio ar gyfer:

  • teithio dramor
  • dangos i’ch cyflogwr eich bod wedi cael eich brechu’n llawn ac nad oes angen ichi hunanynysu os byddwch yn cael eich adnabod fel cyswllt
  • mynd i rai digwyddiadau neu leoliadau

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen