Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Pecyn Cydweithio Busnes i Fusnes

Mae’r Swyddfa Eiddo Deallusol wedi datblygu pecyn cydweithio busnes i fusnes newydd, rhad ac am ddim. Mae wedi’i fwriadu i roi i fusnesau yn y DU y sgiliau y mae eu hangen arnynt i gydweithio’n llwyddiannus, gan reoli sut mae eiddo deallusol yn cael ei reoli a’i fasnacheiddio.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn gallu manteisio ar bob elfen o’r pecyn yn cynnwys:

  • rhestr gyfeirio ‘meddyliwch cyn cydweithio’ - sy’n rhestru’r pethau y dylech chi eu hystyried cyn mynd ati i gydweithio
  • cyfrifiannell ‘sgôr parodrwydd’ - sy’n cyfrifo eich canran ‘parodrwydd’ ar gyfer ymrwymo i gydweithio
  • rhestr pethau-i'w-gwneud wedi’i theilwra i chi - sy’n rhestru’r camau allweddol y mae angen i chi eu cymryd ar sail eich ‘sgôr parodrwydd’
  • templed telerau cydweithio - gellir defnyddio hwn i restru’r telerau rhwng y rhai sy’n cydweithio
  • canllawiau gwybodaeth - yn cynnwys canllawiau ar gydweithio sydd wedi’i seilio ar eiddo deallusol, disgrifiadau o’r derminoleg a ddefnyddir a chanllawiau ar osgoi/datrys y maglau cyffredin sy’n gallu codi weithiau

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan IPO.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel