Mae parti Nadolig y swyddfa yn ffordd wych o roi hwb i forâl drwy wobrwyo staff a rhoi cyfle i bawb ddod i adnabod ei gilydd yn well, ond pan fydd pethau'n mynd o chwith gall y sgil-effeithiau bara ymhell ar ôl y pen mawr diwrnod wedyn.

Mae’n bwysig cofio bod cyfreithiau cyflogaeth yn berthnasol hyd yn oed pan fydd parti yn cael ei gynnal yn unrhyw le arall ar wahân i’r gweithle. Mae hyn yn golygu y gallai cyflogwyr fod yn atebol am achosion o aflonyddu sy'n digwydd mewn digwyddiadau cymdeithasol yn gysylltiedig â gwaith ac fe allent wynebu hawliadau tribiwnlys.

Ymddygiad mewn diod sydd wrth wraidd llawer o hawliadau tribiwnlys bob blwyddyn, ac er nad ydynt eisiau difetha’r hwyl, dylai cyflogwyr ystyried atgoffa staff beth sy'n cael ei ystyried yn ymddygiad annerbyniol mewn digwyddiadau cymdeithasol staff - yn ogystal â thynnu sylw at ganlyniadau ymddygiad o’r fath.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan ACAS.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen