Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Pick For Britain

Mae Pick For Britain yn helpu i ddod â gweithwyr a chyflogwyr at ei gilydd a sicrhau y gall y DU barhau i ddarparu’r ffrwythau a’r llysiau gorau o Brydain i bawb eu mwynhau. Mae gan wefan Pick for Britain wybodaeth ar gyfer tyfwyr, recriwtwyr ac asiantaethau sydd â chyfleoedd swyddi ledled y wlad.

O gasglwyr a gweithwyr pecynnu, i gynnal a chadw peiriannau a gyrwyr tractors a wagenni fforch godi, mae dewis eang o swyddi ar gael.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Pick For Britain.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel