Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Pitch It – Cymru

Mae Inspire Wales a Creu Sbarc ar agor yn swyddogol i geisiadau ar gyfer eu digwyddiad ‘Pitch It’ cyntaf yng Nghymru, a gynhelir ddydd Iau 17 Hydref 2018  ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. 

Caiff ‘Pitch It’ ei lansio yng Nghymru i roi’r cyfle i entrepreneuriaid gyflwyno’n fyw i gael buddsoddiad ecwiti o £10,000 - £50,000 yn y fan a’r lle.

Bydd y digwyddiad unigryw hwn yn rhoi cyfle i’r pum entrepreneur mwyaf arloesol yng Nghymru gyflwyno eu syniad busnes gerbron panel o feirniaid uchel eu parch o blith arweinwyr busnes mwyaf blaenllaw Cymru a fydd yn cynnig cyngor ac arbenigedd yn ogystal â hwb ariannol.

Bydd pob entrepreneur yn cael deg munud i gyflwyno ei syniad ac yna cynhelir sesiwn holi ac ateb yn fyw gyda’r panel.  Ar ôl trafod, bydd y panel o fuddsoddwyr yn rhoi adborth arbenigol ac yn gwneud penderfyniad ynghylch y buddsoddiad yn fyw. 

Oes gan eich syniad chi botensial? Beth am gyflwyno eich cais drwy anfon tudalen am eich busnes at hello@bethespark.info erbyn 10 Medi 2018.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel