Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

#PitchItCymoedd

Mae #PitchItCymoedd wedi cael ei lansio ar y cyd ag Angylion Buddsoddi Cymru, Banc Datblygu Cymru, Llywodraeth Cymru, Ein Cymoedd Ein Dyfodol a #CreuSbarc i roi cyfle i entrepreneuriaid  gynnig syniad yn fyw o flaen panel o fuddsoddwyr uchel eu parch i gael hyd at £75,000 o fuddsoddiad ecwiti yn ogystal â chymorth parodrwydd buddsoddwyr, a mentora arbenigol.

Bydd y sesiwn gyntaf o syniadau yn cael ei chynnal ar 20 Mehefin 2019 yng Ngholeg y Cymoedd, Campws Aberdâr.

Yn y digwyddiad ym mis Mehefin, bydd 5 o entrepreneuriaid yn cael eu dewis ar gyfer y sesiwn syniadau derfynol ym mis Tachwedd 2019.

Cyflwynwch eich cais drwy anfon tudalen am eich busnes i hello@bethespark.info.

Bydd y ceisiadau’n cau ar 24 Mai 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Creu Sbarc.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel