Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Polisïau morol a physgodfeydd ar gyfer Cymru ar ôl Brexit

Mae dros 60% o boblogaeth Cymru yn byw ac yn gweithio yn y parth arfordirol, gyda’r holl ddinasoedd mawr a llawer o drefi pwysig wedi’u lleoli ar yr arfordir. Mae moroedd Cymru yn cynnal amrywiaeth anhygoel o gynefinoedd a rhywogaethau.

Mae llawer o bobl yn defnyddio’r moroedd i ennill bywoliaeth neu i fwynhau diddordeb hamdden a bydd ganddynt ddiddordeb yn y modd y bydd y dull o reoli moroedd ac arfordiroedd yn newid ar ôl Brexit. 

Mae ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ‘Brexit a’n Moroedd’ yn awyddus i glywed eich syniadau a’ch dyheadau ar gyfer moroedd Cymru a hoffai gael eich sylwadau am y canlynol:

  • rheoli pysgodfeydd
  • pysgodfeydd cynaliadwy
  • cyfleoedd i bysgota
  • pysgod cregyn a dyframaethu
  • masnach
  • twf ac arloesi
  • cynaliadwyedd fflyd
  • tystiolaeth 
  • cymorth cyllido

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 21 Awst 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.Wales.

Ewch i wefan Cymru a’r Môr hefyd am gyngor busnes ar gyfer eich busnes morol neu bysgodfeydd.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel