Mae Porth Brexit newydd Busnes Cymru wedi'i ddylunio i roi'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf i gwmnïau yng Nghymru ar amrywiaeth o faterion pwysig gan gynnwys masnachu rhyngwladol a chynllunio’r gweithlu.

Mae hefyd yn cynnwys offeryn diagnostig sy'n helpu busnesau nodi pa mor barod ydynt ar gyfer Brexit, ac yn argymell camau y dylent eu cymryd i wella eu cydnerthedd. Mae hefyd yn eu cyfeirio at ffynonellau cymorth ychwanegol.

Mae'r Porth Brexit newydd yn ategu'r cyngor a'r cyfarwyddyd sydd wedi'u darparu i gwmnïau Cymru gan Lywodraeth Cymru a Busnes Cymru ers y refferendwm.

Fe'i lluniwyd i fusnesau allu cael mynediad i'r wybodaeth ddiweddaraf a'r cymorth sydd eu hangen arnynt yn y ffordd hawsaf posibl.

 Am ragor o wybodaeth ewch i'r Porth Brexit .

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen