Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Porthol Cefnogi Arloesi

Mae Energy Systems Catapult wedi lansio Porthol Cefnogi Arloesi newydd – yn darparu i BBaChau borth ar-lein at gyfleoedd buddsoddwyr a rhyngwladol, gan gynnwys y canlynol:

  • cyflwyniad i’r sector ynni – canllawiau i sector ynni Prydain Fawr
  • gwybodaeth - gwybodaeth am y farchnad, sganio'r gorwel, ymchwil
  • partneriaid - cysylltu â rhwydwaith o arloeswyr ac arbenigwyr
  • cyllid - adnodd canfod cyllid, ceisiadau arloesi a chysylltiadau buddsoddwyr
  • rhwydwaith catapwlt - dysgu am bob un o'r 8 Catapwlt
  • rhyngwladol - darganfod cyfleoedd byd-eang

Hefyd gall BBaChau broffilio eu busnes a’u harloesi ar y Porthol, a chynnig syniadau i bartneriaid.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Catapult Energy Systems.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel