Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Prentisiaethau – Digwyddiad Datgloi Doniau sydd heb eu Gwireddu

Mae prentisiaethau wedi’u llunio ar sail anghenion cyflogwyr a gallant helpu i drawsnewid eich busnes, gan gynnig cyfle i ddod o hyd i ddoniau newydd, ffres.

Ond oeddech chi’n gwybod mai dim ond 1.5% o brentisiaethau yng Nghymru sy’n cael eu cymryd gan bobl anabl? Mae hyn yn golygu bod cyflogwyr yn methu manteisio ar sylfaen sgiliau werthfawr.

Bydd y digwyddiad hwn yn cefnogi cyflogwyr gan eu helpu i ddatgloi’r gronfa ddoniau hon, gan chwalu camsyniadau a rhoi i chi’r cysylltiadau, yr offer a’r adnoddau i weithredu dull mwy cynhwysol o ddod o hyd i’ch prentisiaid ar gyfer y dyfodol.

Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim gan Lywodraeth Cymru a gyflwynir i chi mewn partneriaeth â’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Cynhelir y digwyddiad dydd Llun, 3 Rhagfyr 2018 yng Ngwesty'r Future Inn, Caerdydd rhwng 1:00pm a 4pm.

I archebu lle, ewch i wefan Eventbrite.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel