Bydd Gŵyl Caffael Cyhoeddus flynyddol Cymru yn dychwelyd ar ddydd Iau, 8 Tachwedd 2018 yng Motorpoint Arena, Caerdydd.

Procurex Cymru 2018 yw’r digwyddiad caffael mwyaf yn y wlad. Mae Procurex Cymru 2018, sy’n rhan o ŵyl Caffael Cymru, wedi’i gynllunio’n arbennig i helpu’r prynwyr a’r cyflenwyr i wynebu heriau caffael y sector cyhoeddus heddiw ac yn y dyfodol.

Mae nodweddion Procurex Cymru 2018 yn cynnwys:

  • arddangosfa cynnyrch

  • y brif arena

  • parthau hyfforddi

  • ardal cyngor ar gaffael

  • pafiliwn canolfan arbenigedd Llywodraeth Cymru

Dyma’r digwyddiad caffael hanfodol eleni i unrhyw un sy’n ymwneud â chaffael yn y sector preifat, sector cyhoeddus yng Nghymru.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim i'r cyhoedd a'r trydydd sector a thocynnau'r sector preifat yn costio £ 95 a TAW.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Procurex Cymru.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen