Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Prosiect Arloesi i gael Aer Glân (India): Cais i Fusnesau Bach a Chanolig

Mae busnesau’r DU yn cael eu gwahodd i wneud cais am brosiect arloesi sydd â’r nod o wella ansawdd yr aer a rhoi hwb i ddefnyddio cerbydau trydanol yn India.

Mae Energy Systems Catapult, Connected Places Catapult a Satellite Applications Catapult yn cynnal rhaglen ar y cyd – Arloesi i gael Aer Glân (IfCA) – i fanteisio ar arbenigwyr o’r sector preifat a’r byd academaidd o India a’r DU i gefnogi’r datblygiadau integreiddio Cerbydau Trydanol ac arloesedd ym maes aer glân.

Mae dwy brif ffrwd waith:

  1. Y Ffrwd Arloesi Ansawdd yr Aer – cefnogi’r syniadau addawol gyda’r posibilrwydd o wella ansawdd aer a mynd i'r afael â llygredd yn y tarddiad.
  2. Y Ffrwd Arloesi Cerbydau Trydanol – cefnogi defnyddio ac integreiddio Cerbydau Trydanol yn Bengaluru ac yn India gyfan.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn amrywiaeth o gefnogaeth, gan gynnwys:

  • mynediad i’r maes profi yn Bengaluru
  • cefnogaeth gan y timau arbenigol a’r cynrychiolwr lleol
  • cyflwyniadau personol i gwmnïau partner posibl o India
  • cymorth ariannol i deithio i India a/neu costau sefydlu (megis cludo a thrafnidiaeth, cyflenwi deunyddiau a chynnal gweithrediadau)

Dyddiad cau'r ddwy ffrwd waith yw 5 Ionawr 2020.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Catapult.

Share this page: 
Conversion pixel