Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Prosiect Sylfaen

 

Allai eich mudiad elwa o gefnogaeth arbenigol am ddim i fod yn fwy effeithiol a chynaliadwy?

Mae Cynnal Cymru a Chanolfan Cydweithredol Cymru yn edrych am 6 mudiad amgylcheddol yn y gymuned yng Nghymru i ymgymryd â thaith datblygu fyddai'n sicrhau fod ganddynt seiliau ariannol, llywodraethu a rheoli cryf.

Gyda chyllid gan Sefydliad y Co-op, rydym yn cynnig rhaglen gymorth am ddim a fydd yn canolbwyntio ar adeiladu gallu a hyder ym meysydd:

  • blaengynllunio
  • rheolaeth ariannol
  • adnoddau dynol
  • cydymffurfiaeth gyfreithiol
  • llywodraethu Bwrdd
  • atebolrwydd cyhoeddus
  • marchnata a chyfathrebu
  • cyfrifoldeb amgylcheddo

Rhaglen ledled Cymru yw hon a fydd yn rhedeg rhwng Tachwedd 2019 a Mawrth 2021 ac mae'n agored i bob sefydliad cymunedol sy'n canolbwyntio ar yr amgylchedd.

Bydd ceisiadau yn cau ar y 29 Tachwedd 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Cynnal Cymru .

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel