Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Prosiectau deunyddiau cyfansawdd tarfol y DU-UDA: gwnewch gais am gyllid

Mae Innovate UK ac IACMI (y sefydliad ar gyfer arloesi mewn gweithgynhyrchu deunyddiau cyfansawdd uwch) o’r UDA, dan raglen gyllid i gydweithio rhyngwladol UKRI (ymchwil ac arloesi yn y DU), wedi canfod sawl maes blaenoriaeth ar gyfer twf. Yn y gystadleuaeth hon, mae hyd at £1.7 miliwn ar gael ar gyfer prosiectau rhyngwladol i ddatblygu technolegau tarfol yn y farchnad deunyddiau cyfansawdd ryngwladol.

Bydd y gystadleuaeth yn galluogi ymchwil ar y cyd a phrosiectau datblygu rhwng y DU a’r UDA o fewn y sector deunyddiau cyfansawdd, sy'n gallu creu cynnyrch, proses ddiwydiannol neu wasanaeth newydd. Rhaid i'r prosiectau fod yn rhai tarfol, cynnwys risg technolegol, a chyrraedd marchnadoedd rhyngwladol mawr.

Dyma feysydd y gallai'r prosiectau roi sylw iddynt:

  • cyfansoddion mowldin dalennog wedi’u hatgyfnerthu â ffibr-carbon
  • offer profi anninistriol ar gyfer gweithgynhyrchu modurol
  • datblygu polymerau wedi’u hatgyfnerthu gan ffibr-carbon ar gyfer moduron
  • cau’r ddolen ar sgrap gweithgynhyrchu ffibr-carbon rhag-drwythedig modurol

Rhaid i'r prosiectau gynnwys busnes yn y DU a/neu sefydliad ymchwil a thechnoleg yn y DU, a rhaid iddynt gynnwys partneriaeth â thîm prosiectau o’r UDA.

Rhaid i ymgeiswyr gysylltu â'r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth i gael cysylltiad â thîm prosiect yn yr UDA.

Hanner dydd, 21 Awst 2019 yw dyddiad cau’r gystadleuaeth.

Ewch i wefan GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel