Pub is the Hub 2022 – grantiau cymunedol

Mae grantiau hyd at £3,000 ar gael i alluogi perchnogion tafarndai gwledig, trwyddedeion a chymunedau lleol i gydweithio i helpu i gefnogi a chynnal gwasanaethau lleol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Bydd Cronfa Gwasanaethau Cymunedol Pub is the Hub yn cynorthwyo prosiectau sy'n cefnogi anghenion cymunedau lleol drwy ddefnyddio tafarndai i gynnig gwasanaeth newydd neu i gynnig gwasanaeth sydd eisoes wedi'i golli, megis siop leol, llyfrgell, swyddfa bost neu ganolfan gymunedol, neu’n annog tafarndai i gaffael cynnyrch lleol, darparu prydau ysgol, hyfforddiant TG a gwasanaethau eglwysig.

Bydd cyllid yn cefnogi prosiectau lle nad oes unrhyw gyllid lleol arall ar gyfer gwasanaethau yn bodoli ar hyn o bryd.

Gellir cyflwyno ceisiadau unrhyw bryd.

Am ragor o wybodaeth ewch i Pub is the Hub 
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen