Bydd y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn cynnal digwyddiad rhithwir rhyngweithiol am ddim i gefnogi busnesau o bob sector sydd â diddordeb mewn recriwtio pobl sy’n gadael carchar.

Cewch gyfle i glywed gan fusnesau blaenllaw sydd eisoes yn cael budd o recriwtio pobl sy’n gadael carchar, yn cynnwys Timpson, Greene King a Greggs.

Bydd y brif sesiwn yn sôn am lenwi eich bylchau sgiliau drwy recriwtio o garchardai, ac yna bydd tri gweithdy a fydd yn trafod amrywiaeth a chynhwysiant, logisteg carchardai, a chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

Cynhelir y digwyddiad ar 21 Hydref 2021.

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i  Recruiting Prison Leavers | Employers Summit 2021 (seewhatsontheinside.com)

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen