Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Rhaglen 10,000 o Fusnesau Bach Goldman Sachs yn y DU

Lluniwyd y rhaglen i ddarparu cymorth busnes ac addysg ymarferol o safon uchel i arweinwyr mentrau cymdeithasol a busnesau bach gyda thwf uchel ar draws y DU.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn y rhaglen yn elwa o’r canlynol:

  • gweithdai arbenigol

  • cyngor busnes un-i-un

  • hyfforddiant busnes

  • mynediad at arbenigwyr proffesiynol

  • cyfleoedd rhwydweithio a

  • rhwydwaith o raddedigion 10,000 o Fusnesau Bach

Cynigir y rhaglen ar sail ariannu llawn i arweinwyr busnesau bach a mentrau cymdeithasol, sydd am i’w busnesau dyfu a chreu cyflogaeth yn lleol.

Ni fwriadwyd y rhaglen ar gyfer busnesau sy’n cychwyn na masnachwyr unigol nad ydynt yn ceisio tyfu.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Rhagfyr 2018, bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal rhwng 14 a 22 Chwefror 2019 a bydd y rhaglen yn cychwyn yn yr wythnos yn dechrau ar 23 Ebrill 2019.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan Goldman Sachs.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel