Lluniwyd y rhaglen i ddarparu cymorth busnes ac addysg ymarferol o safon uchel i arweinwyr mentrau cymdeithasol a busnesau bach gyda thwf uchel ar draws y DU.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn y rhaglen yn elwa o’r canlynol:

  • gweithdai arbenigol
  • cyngor busnes un-i-un
  • hyfforddiant busnes
  • mynediad at arbenigwyr proffesiynol
  • cyfleoedd rhwydweithio a
  • rhwydwaith o raddedigion 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw gwanwyn 2023, bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal haf 2023 a bydd y rhaglen yn cychwyn yn yr wythnos yn dechrau  hydref 2023.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan Goldman Sachs | United Kingdom

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen