Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Rhaglen 20Twenty Business Growth

Mae rhaglen 20Twenty Business Growth yn ymwneud â datblygu arweinyddiaeth a thwf busnes. Y nod yw datblygu’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr, rheolwyr uchelgeisiol ac entrepreneuriaid.

Dyma rai o’r prif fanteision i chi a’ch busnes:

  • datblygu a gweithredu cynllun twf ar gyfer eich busnes
  • datblygu’ch sgiliau mewn meysydd twf allweddol, fel marchnata a chyllid
  • hyfforddwr gweithredol a fydd ar gael i’ch helpu
  • ystod o gymwysterau dewisol, o CMI lefel 3 i 7
  • Tystysgrif Arweinyddiaeth i Raddedigion, a fydd yn arwain at MBA Gweithredol
  • dulliau cyflawni hyblyg, sy’n amrywio o 7 i 15 diwrnod dros gyfnod o hyd at 10 mis

Cynhelir sesiwn flasu ar gyfer y rhaglen ar 3 Hydref 2019 ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YB.

I drefnu eich lle yn y sesiwn flasu, ewch i wefan Eventbrite.

I gael rhagor o wybodaeth am raglen 20Twenty Business Growth, cliciwch yma.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel