Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Technoleg y Gofod a Datblygu Technoleg Archwilio

Mae Asiantaeth Ofod y DU yn gwahodd cynigion ymchwil a datblygu ym maes technoleg y gofod a fydd yn gwella gallu’r DU i fanteisio ar gyfleoedd a gynigir yn sgil cyfraniad y DU at raglen Archwilio Asiantaeth Ofod yr UE yn ystod y cyfnod rhwng 2020 a 2022.

Mae’r alwad hon yn cael ei hariannu gan Raglen Genedlaethol Asiantaeth Ofod y DU ar gyfer Technoleg y Gofod, mewn cydweithrediad â Rhaglen Roboteg ac Archwilio Asiantaeth Ofod y DU.

Mae hyd at £100,000 ar gael i gefnogi prosiectau dethol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4pm ar 20 Medi 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel