Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Rhaglen Mynediad Sioeau Masnach (TAP)

Mae'r Rhaglen Mynediad Sioeau Masnach (TAP) yn darparu cyllid ar ffurf grantiau i fusnesau cymwys fynychu sioeau masnach tramor, sy'n gallu helpu i hybu eich busnes ym mhob cwr o'r byd.                   

Mae'r cyllid yn helpu eich busnes gyda'r canlynol:

  • gwybodaeth am y farchnad
  • profiad o fynychu a chael y gorau o sioeau masnach tramor                
  • cyngor a chefnogaeth gan arbenigwyr masnach

Mae'r grantiau'n seiliedig ar y calendr o ddigwyddiadau a gefnogir gan TAP isod -

Calendr y Rhaglen Mynediad Sioeau Masnach o Ddigwyddiadau a Gefnogir, 2017 i 2018

Bydd Partner Herio Masnach achrededig yn arwain ymwneud y DU â phob digwyddiad. Fel rheol mae busnesau'n cymryd rhan fel grŵp dan arweiniad y partner herio masnach ar gyfer y sioe fasnach honno.

Am fwy o wybodaeth am TAP, ewch i wefan GOV.UK.

Mae gan allforio botensial i drawsnewid pob agwedd ar eich busnes bron - i gael gwybod mwy edrychwch ar ein tudalennau Allforio.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen