Rhaglen Mynediad Sioeau Masnach (TAP)

Mae'r Rhaglen Mynediad Sioeau Masnach (TAP) yn darparu cyllid ar ffurf grantiau i fusnesau cymwys fynychu sioeau masnach tramor, sy'n gallu helpu i hybu eich busnes ym mhob cwr o'r byd.                   

Mae'r cyllid yn helpu eich busnes gyda'r canlynol:

  • gwybodaeth am y farchnad
  • profiad o fynychu a chael y gorau o sioeau masnach tramor                
  • cyngor a chefnogaeth gan arbenigwyr masnach

Mae'r grantiau'n seiliedig ar y calendr o ddigwyddiadau a gefnogir gan TAP isod -

Calendr y Rhaglen Mynediad Sioeau Masnach o Ddigwyddiadau a Gefnogir, 2017 i 2018

Bydd Partner Herio Masnach achrededig yn arwain ymwneud y DU â phob digwyddiad. Fel rheol mae busnesau'n cymryd rhan fel grŵp dan arweiniad y partner herio masnach ar gyfer y sioe fasnach honno.

Am fwy o wybodaeth am TAP, ewch i wefan GOV.UK.

Mae gan allforio botensial i drawsnewid pob agwedd ar eich busnes bron - i gael gwybod mwy edrychwch ar ein tudalennau Allforio.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen