Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Rhaglen Sbarduno Lab gan Trafnidiaeth Cymru

Lab gan Trafnidiaeth Cymru (TrC) yw’r brif raglen arloesi benodol ar gyfer y rheilffyrdd yng Nghymru ac mae’n rhedeg rhaglenni sbarduno 12 wythnos mewn partneriaeth â Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, i gefnogi cwmnïau technoleg newydd uchelgeisiol a chreadigol sydd â datrysiadau a all fod o fudd i’r rheilffyrdd ac sydd eisiau datblygu eu busnes.

Ar ddiwedd y rhaglenni sbarduno, bydd y cwmnïau newydd yn cynnig eu cynnyrch i randdeiliaid allweddol a phobl sy’n gwneud penderfyniadau o Reilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Bydd y cynigion llwyddiannus yn cael contract gwaith i orffen datblygu eu cynnyrch, ac wedyn ei lansio ar draws Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Mae’r rhaglen am ddim i ymgeisio amdani, ac am ddim i gymryd rhan ynddi.

Y dyddiad cau ar gyfer recriwtio yw 28 Hydref 2019 ac mae’r rhaglen yn dechrau yn gynnar ym mis Tachwedd 2019.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan LabTrC.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel