Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Rhagor o fusnesau am elwa ar gynllun benthyg Llywodraeth y DU

Money

Mae newidiadau i’r rheolau cymorth gwladwriaethol yn golygu y gall mwy o fusnesau bach elwa nawr ar fenthyciadau o hyd at £5 miliwn dan y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws. 

Yn flaenorol, nid oedd busnesau a oedd yn cael eu hystyried yn ‘gwmni mewn trafferthion’ yn gallu manteisio ar y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws oherwydd rheolau’r UE. Gall busnesau yn y categori hwn ac sydd â llai na 50 o weithwyr a throsiant o lai na £9 miliwn wneud cais am y Cynllun.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel