Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Rheolau newydd ar gyfer slipiau talu i weithwyr – beth sydd angen i gyflogwyr ei wybod

Ar Ebrill 6, 2019, bydd deddfwriaeth newydd yn dod i rym sy’n mynnu bod pob gweithiwr yn cael slip talu wedi’i eitemeiddio.

Mae hyn yn cynnwys gweithwyr dros dro neu weithwyr ar gontractau dim oriau, nid dim ond gweithwyr cyflogedig yn unig. Rhaid i weithwyr gael slipiau talu ysgrifenedig, argraffedig neu electronig yn nodi sut cafodd y taliad ei gyfrifo mewn achosion pryd mae cyfradd y cyflog a’r oriau yn amrywio.

Daeth y rheolau newydd i rym i'w gwneud yn haws i weithwyr ddeall eu cyflog, i sicrhau eu bod yn cael eu talu’n gywir ac i herio eu cyflogwyr os ydynt yn teimlo nad ydynt wedi cael digon o dâl.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Cyngor Busnes.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel