Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Rheoleiddio seiberddiogelwch cynhyrchion clyfar – galw am sylwadau

cyber security

Hoffai llywodraeth San Steffan newid y gyfraith er mwyn sicrhau bod cynhyrchion ‘clyfar’ – fel setiau teledu, camerâu ac offer cartref sy’n cysylltu â’r we – yn fwy diogel a saffach i bobl eu defnyddio, a chael eich barn ar y mater.

Croesewir syniadau gan rai â buddiant a diddordeb yn y mater, gan gynnwys sefydliadau unigol a gaiff eu heffeithio gan y rheoliad arfaethedig, cymdeithasau masnach, grwpiau defnyddwyr ac arbenigwyr seiberddiogelwch.

Ymatebwch erbyn 6 Medi 2020.

Rhagor o wybodaeth yn GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel