Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Rheoli camddefnydd o gyffuriau ac alcohol yn eich gweithle

Ydych chi’n gwybod sut i reoli camddefnydd o gyffuriau ac alcohol yn y gwaith?

Mae gan gyflogwyr ddyletswydd gyfreithiol i warchod iechyd, diogelwch a lles eu cyflogeion.

Bydd deall arwyddion camddefnydd o gyffuriau ac alcohol (neu gam-drin) yn eich helpu i reoli’r risg i iechyd a diogelwch yn eich gweithle.

Mae gan wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) gyfarwyddyd cam wrth gam i’ch helpu chi i reoli camddefnydd o gyffuriau ac alcohol yn y gwaith.

Mae hyn yn cynnwys cyngor ar sut i ddatblygu polisi ar gyffuriau ac alcohol a beth allwch chi ei wneud i gefnogi cyflogeion.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan HSE.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel