Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Rhestrau Cyfeirio Paratoi ar gyfer Brexit Heb Gytundeb

Mae’r Adran dros faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi cynhyrchu nifer o restrau cyfeirio ar gyfer busnesau mewn gwahanol sectorau i’w helpu i baratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb.

Mae’r rhestrau’n cynnwys:

Mae’r Adran wedi cynhyrchu canllawiau i'ch helpu i ddeall beth mae angen i chi ei wneud i baratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb os ydych yn darparu gwasanaethau telathrebu:

I gael rhagor o wybodaeth am sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit, ewch i Borth Brexit Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel