Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Rhwydwaith Menter Ewrop

Mae Rhwydwaith Menter Ewrop yn helpu busnesau arloesol, sy’n tyfu, i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd busnes yn Ewrop a’r tu hwnt.

Trwy’r rhwydwaith gall eich busnes gael cymorth, yn cynnwys:

  • arloesi i dyfu
  • mynediad at gyllid a threfniadau cyllido
  • mynediad at gynghorwyr ledled y byd
  • dod o hyd i bartneriaid dibynadwy
  • gwneud cysylltiadau byd-eang
  • tyfu ymhellach ac ehangu

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Rhwydwaith Menter Ewrop.

For further information please visit the Enterprise Europe Network website.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel