Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Rhwydwaith Menywod Entrepreneuraidd

Mae Enterprise Nation wedi ffurfio partneriaeth â TSB i sicrhau bod sylfaenwyr busnes benywaidd uchelgeisiol yn gallu cael mynediad at ddigwyddiadau ysbrydoledig, modelau rôl y gellir uniaethu â nhw a chymorth busnes cynhwysol am ddim.

Mae'r manteision yn cynnwys:

  • Cymorth – Cewch gyfle i gyfarfod â menywod entrepreneuraidd o'r un anian i sgwrsio, cydweithio a chefnogi eich gilydd ar eich taith.
  • Digwyddiadau a rhwydweithio – Cofrestrwch ar gyfer y Sesiwn Gymdeithasu Fisol nesaf i rwydweithio a chyfarfod â menyw entrepreneuraidd sy'n ffynnu yn ei diwydiant.
  • Dysgu a theimlo'n ysbrydoledig – cyfle i gael awgrymiadau, cyngor ac ysbrydoliaeth gan fenywod entrepreneuraidd ar eu taith entrepreneuraidd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Entrepreneurial Women | Enterprise Nation.
 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen