Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

SAFERjobs – Cyflogwyr yn cael eu hannog i gofrestru

Mae SAFERjobs yn sefydliad nid-er-elw sydd wedi cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o weithgareddau troseddol y gellir eu cyflawni gan bobl sy’n chwilio am swyddi, pobl yn y diwydiant recriwtio neu drwy’r gwasanaethau a ddarperir gan y diwydiant, a mynd i’r afael â'r rheini.

Gan weithio gyda'r System Datgelu a Gwahardd, mae SAFERjobs yn gofyn i sefydliadau ymuno â’i gynllun sy’n ceisio mynd i'r afael â’r cynnydd mewn archwiliadau i sgrinio cefndiroedd ffug pobl dwyllodrus sy’n chwilio am swyddi.

Ar hyn o bryd, defnyddir logo SAFERjobs gan gwmnïau fel arwydd o ddilysrwydd sy’n dangos i weithwyr bod y broses yn ddiogel ac yn gyfreithlon, ac y gall y gweithwyr gael cyngor am ddim os oes ganddyn nhw unrhyw bryderon.

I ymuno â'r cynllun, ewch i wefan SAFERjobs.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel