Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Sefydliad y Cyfarwyddwyr, Cymru - Gwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn 2020

Mae gwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr yn dathlu talent, llwyddiant a chyrhaeddiad ym maes arweinyddiaeth yng Nghymru.

Gallwch enwebu eich hun neu enwebu rhywun rydych chi’n ei adnabod sy’n arweinydd busnes rhagorol ac sydd, yn eich barn chi, yn haeddu cydnabyddiaeth.

Dyma'r categorïau eleni:

 • cyfarwyddwr y flwyddyn - busnes teuluol
 • cyfarwyddwr y flwyddyn - cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 • cyfarwyddwr y flwyddyn - arloesi
 • cyfarwyddwr y flwyddyn - rhyngwladol
 • cyfarwyddwr y flwyddyn - anweithredol
 • cyfarwyddwr y flwyddyn - gwerth cymdeithasol ac effaith o ran cynaliadwyedd
 • cyfarwyddwr y flwyddyn - sector cyhoeddus a thrydydd sector
 • cyfarwyddwr y flwyddyn - cychwyn busnes
 • cyfarwyddwr y flwyddyn - ifanc
 • cyfarwyddwr y flwyddyn - busnes bach a chanolig (hyd at £50 miliwn o drosiant)
 • cyfarwyddwr y flwyddyn - busnes mawr (mwy na £50 miliwn o drosiant)
 • gwobr y cadeirydd am ragoriaeth fel cadeirydd ac am arferion bwrdd

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ac enwebiadau yw hanner nos, Dydd Gwener 6 Mawrth 2020 a bydd y seremoni wobrwyo’n cael ei chynnal ar 22 Mai 2020 yng Nghaerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan IOD Awards.
 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel