Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

#SheMeansBusiness

Mae #SheMeansBusiness yn safle i fenywod entrepreneuraidd wneud cysylltiadau gwerthfawr, i rannu cyngor, ac i symud ymlaen gyda’i gilydd.

Gyda chyngor busnes, cyrsiau ar-lein, astudiaethau achos, pethau i’w lawrlwytho, a digwyddiadau i gefnogi eich busnes.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan She Means Business.

Ewch i wefan Cefnogi Menywod yng Nghymru i weld pa gymorth sydd ar gael i fenywod sy’n entrepreneuriaid.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel