Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau ar yr hyn sydd angen i fusnesau ei wneud er mwyn defnyddio safleoedd tollau porthladd rhydd. Maent yn cynnwys gwybodaeth am sut i wneud cais am weithdrefnau tollau arbennig a'u defnyddio.

Mae safleoedd tollau porthladdoedd rhydd (a elwir hefyd yn 'barthau rhydd' neu Freeport hefyd) yn barthau tollau diogel lle gallwch fewnforio neu allforio nwyddau y tu mewn i ffin tir y DU, ond lle mae rhai rheolau mewnforio neu allforio gwahanol yn berthnasol.

Os byddwch yn dewis defnyddio safle tollau i fewnforio neu allforio nwyddau, efallai y byddwch yn gallu:

  • cael rhyddhad rhag tollau a threthi mewnforio
  • defnyddio prosesau datganiadau symlach i leihau beichiau gweinyddol
  • dewis pa gyfradd o Dollau Tramor rydych chi'n ei defnyddio os bydd prosesu'r nwyddau yn newid eu dosbarthiad

Os ydych chi'n prynu nwyddau yn y DU, byddwch yn parhau i dalu tollau a threthi mewnforio trwy gyfraddau arferol y DU.

Rhagor o wybodaeth yn GOV.UK.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen