Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Sioe Deithiol Diwydiant Croeso Cymru 2019 – gwnewch nodyn o’r dyddiadau!

Bydd Croeso Cymru yn mynd ar daith ym mis Hydref fel rhan o'r gyfres ddiweddaraf o sioeau teithiol y diwydiant twristiaeth. 

Bydd y digwyddiadau hanner diwrnod hyn yn canolbwyntio ar Flaenoriaethau’r Cynllun Gweithredu Twristiaeth ar gyfer y Dyfodol yng Nghymru – a fydd yn olynu’r Strategaeth Dwristiaeth bresennol; Partneriaeth ar gyfer Twf. 

Dyma’r dyddiadau a'r lleoliadau:

  • Y De-orllewin, 8 Hydref 2019 – Yr Egin, Caerfyrddin. SA31 3EQ
  • Y De-ddwyrain, 9 Hydref 2019 – Gwesty a Chlwb Iechyd Miskin Manor, Meisgyn CF 72 8ND
  • Y Canolbarth, 15 Hydref 2019 – Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt LD2 3SY
  • Y Gogledd, 2 Hydref 2019 – Glasdir, Llanrwst LL26 0DF

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle ar y sioe deithiol ewch i'n Digwyddiadur

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel