Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Sioe Deithiol Eiddo Deallusol Tsieina 2020

Mae’r Swyddfa Eiddo Deallusol yn gwahodd busnesau i ddod i ddigwyddiadau am ddim i ddysgu sut i dyfu eu busnes yn Tsieina.

Bydd Sioe Deithiol Eiddo Deallusol Tsieina 2020 yn edrych ar ddatblygiadau allweddol o ran Eiddo Deallusol yn yr ardal. Bydd y Cynghorydd Busnes Max Jiang, sy’n gweithio yn nhîm y Swyddogion (Attachés) Eiddo Deallusol yn Shanghai, yn cynnig cyngor ar ymgyfarwyddo â chyfraith a pholisi Eiddo Deallusol Tsieina.

Bydd y digwyddiadau’n cwmpasu’r holl brif agweddau ar Eiddo Deallusol: patentau, nodau masnach, hawlfraint a hawliau dylunio ac fe’u cynhelir ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Llun 23 Mawrth - Glasgow 
  • Dydd Mawrth 24 Mawrth - Llundain
  • Dydd Mercher 25 Mawrth - Rhydychen a Bryste
  • Dydd Iau 26 Mawrth - Manceinion 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cychwynnol, anfonwch e-bost at hannah.parfitt@ipo.gov.uk

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel