Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Sioe Deithiol - Engage to Change Wrecsam

A wyddoch chi mai dim ond 6% o bobl ag anabledd dysgu a 16% o bobl gydag awtistiaeth sydd mewn cyflogaeth yn y DU?

Ydych chi’n gyflogwr sydd am fanteisio ar gronfa newydd o dalent ac amrywiaethu eich gweithlu?

Mae’r prosiect Engage to Change ar hyn o bryd yn rhedeg ar draws Cymru gyfan i gefnogi pobl ifanc 16-25 oed gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i gael lleoliadau gwaith cyflogedig yn para rhwng 6 a 12 mis.

Fe fydd Engage to Change yn Wrecsam yn ystod Wythnos Anabledd Dysgu ar dydd Llun 17eg Mehefin gyda ein Sioe Deithio newydd, yn dod at ei gilydd pobl ag anabledd dysgu ac awtistiaeth, rhieni a gofalwyr, cyflogwyr, busnesau lleol, penderfynwyr a mwy i roi gwybod i chi sut y gallai’r prosiect hwn fod o fudd i chi.

Galwch heibio i’r sioe i gwrdd â’r tîm, cael blas o sut mae popeth yn gweithio, a clywed oddi wrth cyflogwyr arall sydd wedi cymryd rhan a teimlo’r budd o groesawu cyfranogwyr Engage to Change i’w gweithlu.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle am ddim, ewch i'r wefan Anabledd Dysgu Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel