Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Sioe Twristiaeth a Theithio Prydain 2020

Mae Sioe Twristiaeth a Theithio Prydain yn gyfle gwych i hyrwyddo eich busnes twristiaeth ym mhrif ddigwyddiad busnes i fusnes (B2B) domestig y farchnad masnach deithio. 

Cynhelir y digwyddiad yn yr NEC yn Birmingham ar 25 a 26 Mawrth 2020 a disgwylir iddo ddenu 3,000 o brynwyr o’r fasnach deithio.

Mae Croeso Cymru wedi sicrhau lle yn agos at flaen y neuadd ar gyfer hyd at 14 pod ac maent wedi cytuno â’r trefnwyr ar gyfradd ostyngol:

  • cyfanswm y gost ar gyfer un pod partneriaid: £1,500.00 + TAW
  • gall hyd at 2 bartner yn unig rannu’r pod a’r costau: £750.00 + TAW yr un

I gael rhagor o wybodaeth ewch i dudalennau Twristiaeth Busnes Cymru.

Share this page: 
Conversion pixel