Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Sioeau Adeiladu Cymru 2020

Sioeau Adeiladu Cymru yw arddangosfeydd masnach mwyaf Cymru, a byddant yn cael eu cynnal yma:

 • Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd ar 8 Gorffennaf 2020
 • Stadiwm Liberty, Abertawe ar 21 Hydref 2020

Mae’r arddangosfeydd undydd yn dod â chyflenwyr a masnachwyr at ei gilydd am ddiwrnod o rwydweithio a chysylltu. Ewch i'r sioeau i weld popeth sy’n ymwneud ag adeiladau, gan gynnwys:

 • 70 + o arddangoswyr
 • cynnyrch a gwasanaethau newydd
 • seminarau llawn gwybodaeth gan arbenigwyr o'r DU
 • arddangosiadau byw o gynnyrch newydd
 • bargeinion arbennig i'r sioe
 • datblygiadau yn y diwydiant adeiladu
 • cyflenwyr a chysylltiadau newydd
 • samplau a rhoddion am ddim
 • cyfleoedd i arddangos

Mae'r sioeau yn rhad ac am ddim ac, os byddwch yn cofrestru ymlaen llaw, bydd bathodyn enw yn aros amdanoch chi yn y dderbynfa.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Sioeau Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel