Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Sioeau Busnes Cymru 2020

Sioeau Busnes Cymru yw'r arddangosfa fwyaf yng Nghymru ar gyfer busnesau - mae’n cynnwys tair sioe genedlaethol.

Mae'r sioeau'n darparu llwyfan i fusnesau o bob maint arddangos eu cynnyrch a'u gwasanaethau i'r cynrychiolwyr sy'n bresennol. Mae’r digwyddiadau’n cynnwys seminarau i roi gwybodaeth ac ysbrydoliaeth i chi dan law arbenigwyr o’r DU, brecwast rhwydweithio, gwib-rwydweithio, a chyfleoedd i gwrdd â’r prynwr.

Mae’r sioeau’n gyfle i chi ddysgu technegau busnes newydd, gwrando ar brif siaradwyr sy’n ysbrydoli, cael cyngor arbenigol, cael gwybodaeth gan gynrychiolwyr ac arddangoswyr eraill a gwella cysylltiadau busnes drwy rwydweithio.

Dyddiadau a lleoliadau eleni yw:

  • Dydd Iau, 26 Mawrth 2020 – Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd
  • Dydd Mercher, 3 Mehefin 2020 – Cwrs Ras Ffos Las, Sir Gaerfyrddin 
  • Dydd Iau, 22 Hydref 2020 – Stadiwm Liberty, Abertawe

Mae’r sioeau am ddim os ydych chi’n cofrestru ymlaen llaw, ac mae cyfleoedd hefyd i arddangos.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Sioeau Busnes Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel