Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Strwythuro eich busnes os ceir Brexit heb gytundeb

Mae Llywodraeth y DU wedi llunio canllawiau ar sut byddai Brexit heb gytundeb yn effeithio ar weithrediadau busnes trawsffiniol ac endidau corfforaethol penodol i Ewrop.

Mae’r canllawiau ar gyfer:

  • Dinasyddion y DU sy’n rheoli, yn cyfarwyddo neu’n berchen ar gwmni cofrestredig yn yr UE ar hyn o bryd
  • busnesau ag endidau cyfreithiol sy’n gweithredu ar draws ffin y DU a’r UE
  • busnesau sydd ar ffurf endid penodol i Ewrop

Efallai y bydd cwmnïau yn dymuno chwilio am gyngor cyfreithiol a phroffesiynol sy’n berthnasol i'r wlad maen nhw’n gweithredu ynddi a'r sector penodol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Ewch i Borth Brexit Busnes Cymru i gael cyngor a gwybodaeth am sut mae paratoi eich busnes ar gyfer Brexit.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel