Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Sut all y Gymraeg rhoi hwb i’ch busnes chi?

Dewch am frecwast rhwydweithio gyda thîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg.

Cewch glywed yr ymchwil diweddaraf i fuddion y Gymraeg a bydd arweinwyr busnes yn rhannu profiadau o ddefnyddio’r Gymraeg i ennill cwsmeriaid a chlosio at y gymuned. 

28 Tachwedd 2018: Caffi Bara Menyn, Caerdydd, 8.30am - 10.30am. Siaradwr: Fay Bowden, Co-op Bwyd. Cofrestru ar gyfer y digwyddiad

29 November 2018: Byrgyr Aber, Aberystwyth, 8.30am - 10.30am. Siaradwr: Llion Pughe, Y Gorau o Gymru. Cofrestru ar gyfer y digwyddiad

30 November 2018: Porth Eirias, Bae Colwyn, 8.30am - 10.30am. Siaradwr: Mandy Evans, Contractwyr Alun Griffiths. Cofrestru ar gyfer y digwyddiad

Wrth rwydweithio gyda busnesau eraill, cewch gyfle i weld yr iaith ar waith yn y lleoliad, a bydd swyddogion y Tîm Hybu a Chymraeg Byd Busnes ar gael i drafod syniadau.

I gael gwybod mwy ewch i wefan Comisiynydd y Gymraeg neu cysylltwch ar e-bost hybu@comisiynyddygymraeg.cymru

Am ragor o wybodaeth am sut bydd defnyddio’r Gymraeg yn gwella eich busnes, edrychwch ar ein tudalennau Cymraeg yn eich busnes.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel