Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Sut gall eich busnes chi fanteisio ar wasanaeth prawf-ddarllen Cymraeg am ddim

Ydych chi’n awyddus i ddatblygu defnydd eich busnes o’r Gymraeg a datblygu sgiliau dwyieithog ymhlith eich gweithlu?

Mae achos busnes cryf i gwmnïau ddefnyddio’r iaith ac mae mwy o gefnogaeth nag erioed i helpu busnesau, mawr a bach, i wneud hynny.

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cynnig gwasanaeth prawf-ddarllen am ddim i’ch helpu i ddefnyddio’r Gymraeg yn ymarferol. Os oes gennych chi daflenni, posteri, tudalennau gwe, polisïau neu hyd yn oed negeseuon Trydar a Facebook, dyma ffordd wych i chi roi cynnig ar baratoi deunydd dwyieithog.

Mae’r gwasanaeth prawf-ddarllen am ddim i fusnesau ac elusennau er mwyn iddynt ddatblygu eu defnydd o’r Gymraeg.  

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Comisiynydd y Gymraeg neu anfonwch e-bost i hybu@comisiynyddygymraeg.cymru

I gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd defnyddio’r Gymraeg yn gwella eich busnes, ewch i wefan Busnes Cymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel