Mae gan y Sefydliad Iechyd Meddwl Hyb Cyngor ar y Coronafeirws sy’n sôn am sut i ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod yr argyfwng coronafeirws. Mae’n cynnwys:

  • cyngor ar iechyd meddwl
  • gofalu am eich iechyd meddwl wrth weithio
  • gofalu am eich iechyd meddwl a’ch lles wrth aros gartref
  • unigrwydd yn ystod y pandemig

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Ewch i’r tudalennau Cyngor i fusnesau ar y coronafeirws ar wefan Busnes Cymru i gael gwybodaeth ar gyfer eich busnes ynglŷn â delio â’r coronafeirws.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen