Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Symud nwyddau drwy Borthladd Caergybi gyda Thrwydded Carnet ATA

Mae’r Carnet ATA yn ddogfen dollau ryngwladol. Gellir ei defnyddio dros dro i fewnforio ac allforio nwyddau heb fod yn rhai darfodus, sy’n ddi-dreth ac yn ddi-doll am hyd at flwyddyn.

Mewn Brexit heb gytundeb, os ydych chi’n symud nwyddau gyda’r Carnet ATA drwy Borthladd Caergybi yng Nghymru, bydd angen i chi fynd i’r Roadking Truckstop, Parc Cybi, Kingsland, Caergybi i brosesu eich Carnet ATA.

Cyn i chi gyrraedd

Pan gadarnheir eich bod yn croesi, bydd angen i chi roi gwybod i’r Llu Ffiniau pa bryd yn ydych yn debygol o gyrraedd Roadking Truckstop. Rhaid i chi wneud hyn o leiaf 24 awr cyn yr ydych i fod i gyrraedd. Rhaid i chi hefyd ddweud wrth y Llu Ffiniau os ydych chi’n cludo anifeiliaid byw.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel