Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Syniadau busnes arloesol ar gyfer cynnyrch newydd: gwneud cais am gyllid

Mae hyd at £25 miliwn ar gael drwy raglen Smart Innovate UK i fuddsoddi mewn prosiectau busnes arloesol mewn unrhyw faes technoleg.

Rhaglen arian grant agored yw Smart sy’n cefnogi’r syniadau busnes gorau yn y DU, o ble bynnag maen nhw’n dod.

Rhaid i brosiectau ddangos y byddant yn manteisio ar syniadau cwbl arloesol i ddatblygu cynnyrch, prosesau a gwasanaethau newydd a fydd yn cael effaith economaidd sylweddol.

Gellir gwneud cais o unrhyw faes technoleg, gwyddoniaeth a pheirianneg a gallant gynnwys y celfyddydau, dylunio, y cyfryngau a’r diwydiannau creadigol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar 22 Ebrill 2020 a gall busnesau o unrhyw faint wneud cais. Rhaid i bob cais gynnwys cwmni micro, cwmni bach neu gwmni canolig ei faint.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Cymerwch gip ar dudalennau Arloesi Busnes Cymru i gael gwybod sut gall arloesi helpu eich busnes chi i fod yn fwy cystadleuol, cynyddu’i werthiant a chyrraedd marchnadoedd newydd.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel